6/6/08

Els nous instituts municipals neixen tocats

El Ple Municipal d’ahir va aprovar els Estatuts dels nous Instituts Municipals, que substituiran els actuals Patronats de Cultura i d’Esports.

Per la seva manca de voluntat o incapacitat de diàleg, el govern municipal va perdre l’oportunitat d’aprovar els textos amb una majoria àmplia que dones força a la nova etapa que comença amb la posada en funcionament dels nous organismes autònoms.

Convergència i Unió, grup majoritari a l’oposició, havia estat l’únic grup, a banda del govern, que s’havia manifestat partidari d’alliberar els organismes autònoms d’aquelles funcions més administratives que no els hi són pròpies i traspassar-les als departaments municipals corresponents, fet que evidenciava una predisposició a l’acord.

Per altra banda, el grup nacionalista ha estat l’únic que ha presentat esmenes i al·legacions als textos presentats pel govern, demostrant el seu interès en col·laborar en millorar el propi redactat i, molt especialment, tot el que fa referència a garantir la participació dels agents implicats en la cultura i l’esport de la ciutat. Amb una dotzena d’al·legacions a cadascun dels textos, es demanaven, entre altres, coses com garanties de representatitvitat en l’elecció dels membres de les entitats, un major nombre de reunions anuals, un termini més llarg per estudiar la documentació, més garanties pel seu estudi i ampliar les atribucions dels nous Consells Rectors, que substituiran les antigues Juntes Directives.

El Govern, per la seva banda, no va acceptar una sola al·legació. Mostrant un absolut menyspreu per la feina feta, atès que no va propiciar cap contacte o conversa per estudiar les propostes. La manca d’interès de qui ens governa per les aportacions dels demés és tan gran que van oblidar incloure i donar resposta a una al·legació de la FAVM que demanava participar en l’IMAC. Al·legació que, votada com una urgència, només va rebre el suport de CiU i de la CUP.

Així és que uns organismes destinats a treballar per la cultura i l’esport de la ciutat, que podien haver estat creats amb el suport de més de tres quartes parts del consistori, ara només compten amb el suport dels membres del govern. És una llàstima que la ciutat hagi de pagar la prepotència, la intransigència i també la ineficàcia de qui els governa.