4/4/08

Els nous instituts municipals estaran mancats d’un espai de debat


El Ple d’ahir va aprovar, només amb el vot del govern, els estatuts dels nous organismes autònoms de Cultura i Esports.

El govern municipal haurà estat una quarta part del mandat municipal sense convocar les juntes dels antics Patronats, durant aquest temps han aprovat el seu pressupost per decret i nomenat un nou director. Tot això sense cap mena de debat ni consulta amb la resta de grups municipals i agents implicats en cadascun dels àmbits d’acció d’aquests organismes.

Segons el govern, la principal raó per la redacció dels nous estatuts és definir un model de funcionament diferent per tal d’agilitzar la seva gestió administrativa, que passarà a fer-se directament des de l’Àrea de Serveis Centrals. Això hauria de suposar una optimització i un estalvi en els recursos, estalvi que el govern no ha estat capaç de quantificar, tot i els estudis realitzats.

Després d’un any amb totes les competències traspassades als presidents dels patronats, sense cap participació, i la sessió de les competències administratives, sense saber això que suposa, els nous organismes autònoms tindran un Consell Rector que serà poc més que un Consell Municipal de participació, amb les competències escapçades i, per tan, amb molt poca capacitat d’influir en les polítiques esportives i culturals que es portin a terme a la ciutat.

Esperem que el període d’exposició pública fins la seva aprovació definitiva serveixi per omplir de contingut els Consells Rectors, convertint-los en un veritable espai de debat. Si no fos així, la seva existència seria una absoluta presa de pel.

Cap comentari: