5/3/08

“El Corte Inglés” més a prop pagant tots

Ahir va passar per Comissió Informativa el Pla de Millora Urbana (PMU) de l'illa de Can Fàbregas i de Caralt i la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal (PGOM) dels entorns del carrer de Miquel Biada, procés que acosta la construcció de l’edifici de “El Corte Inglés” que hauria d’actuar de locomotora comercial de la ciutat. A més, per fer-li un entorn adequat a les seves exigències, es transformarà una zona industrial amb residencial, aprofitant per fer-hi alguns equipaments dels quals la ciutat en pateix un dèficit important.

La vinguda d’un operador comercial d’aquestes dimensions és un esdeveniment important per a la ciutat. Hauria d’haver estat un tema de consens, portat pel govern amb absoluta complicitat amb els grups de l’oposició. Però és evident que la transparència i la recerca de complicitats no és una virtut dels qui tenen el govern de la ciutat. La transformació urbanística que suposa i la repercussió en el teixit econòmic, especialment en el comercial, no poden ser cosa d’un o dos.

No n’hi hagut prou amb haver volgut enderrocar de manera barroera, amb un tracte diferent del que rep qualsevol altra propietari. No n’hi hagut prou amb la capgrossada de voler construir una rèplica de la nau catalogada. No n’hi hagut prou dels escàndols d’utilització d'un manifest sense signar o d’amagar relacions entre polítics del govern i propietaris, ara, quan és l’hora de trobar qui pagui, ho faran els promotors immobiliaris dels sectors. Dir això és el mateix que dir que ho pagarà qui compri un habitatge o un local comercial als sectors de ronda Barceló i de l’entorn del carrer Biada. Menys una part que pagarà PUMSA, és a dir, que pagarem tots.

Tot això sense parlar dels episodis anteriors. Què passarà en el següent capítol? Quines sorpreses ens esperen?

Cap comentari: