25/11/07

MANIFEST DE CDC EN EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Dia internacional contra la violència de gènere per Miquel Fuentes
(Setmanari 7DIES - Vilafranca del Penedés)
Amb motiu del 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere, el s homes i les dones de CDC ens volem reafirmar en la necessitat de continuar lluitant contra aquesta xacra social.

Una xacra que té diverses cares: violència física, evidentment, però també violència emocional, econòmica o sexual contra les dones, i que malauradament i malgrat els esforços de la comunitat, no s’ha aconseguit encara eradicar en cap d’aquestes vessants. No s’ha eradicat en cap lloc del món –hem de remarcar que continua essent la principal causa de mort de les dones d’entre 18 i 44 anys- ni tampoc ha desaparegut a casa nostra.

Malgrat l’entrada en vigor de la Llei de Pretecció Integral contra la Violència de Gènere i encara que els efectes d’una llei no es poden mesurar pel nombre de dones mortes, perquè una sola dona morta és ja un número excessiu, el cert és que la realitat no respon a les expectatives amb les qu el Govern de l’Estat va presentar aquesta Llei, no només perquè el nombre de dones assassinades per part dels seus companys sentimentals o excompanys no disminueix, sinó perquè molts dels seus efectes segueixen estant només sobre el paper. Ens hem de preguntar per les raons que eviten l’eficàcia de les mesures fins avui adoptades per reduir la violència de gènere, i en cap cas ens hem d’acomodar a la trista realitat de que les dones, amb independència de la seva classe social, nivell cultural o edat, continuen patint violència en molts casos fins a la mort.

Però les violències de gènere són moltes, perquè en molts casos es tracta de violència encoberta. Quan parlem de violència no podem oblidar les dones víctimes de violència econòmica, com és el cas de les dones vídues amb pensions encara manifestament insuficients, o de les dones que encapçalen totes soles famílies monoparentals i que conformen col·lectius de dones i nens amb risc d’exclusió social i pobresa. Tampoc podem oblidar les dones i nenes víctimes de tràfic i explotació sexual, un fenomen creixent a casa nostra.

Les violències de gènere afecten les dones pel fet de ser dones però no són un problema de dones, són un problema social. Per això demanem la implicació de tota la societat: homes i dones per tal de continuar promovent mesures eficaces i eficients. Una societat que es diu democràtica i que es creu decent no pot admetre sense una reacció contundent el que la meitat de la seva població pugui estar exposada a ser explotada sexualment, pugui ser maltractada o pugui estar condemnada a la misèria econòmica, a la vellesa, després de tota una vida de treballar dintre i fora de casa i de fer, amb responsabilitat i sense demanar res a canvi, totes aquelles activitats de cura de nens, malalts i persones amb discapacitat que avui exigim que faci l’Estat.

Des de la nostra responsabilitat com a partit polític, des de Convergència Democràtica de Catalunya, ratifiquem el nostre compromís de continuar treballant per fer del nostre un país basat en una veritable justícia social que com no pot ésser d’una altra manera, inclou la eradicació de la violència de gènere en totes les seves vessants.

Aprovat per unanimitat pel Consell Nacional de CDC del dia 24 de novembre de 2007