8/11/06

PLE DE NOVEMBRE

Quan només fa cinc dies que es va trobar el Ple, per debatre el Programa d’Actuació i el Pressupost Municipal pel 2007, s’ha reunit en sessió ordinària corresponent al mes de novembre. La campanya electoral i la preparació del Pressupost s’han fet notar i ha estat un Ple més curt del que és habitual. Tot i així, potser hi havia temes més transcendents per a la ciutat dels que estem acostumats en aquest mandat.

Pel que fa als dictàmens que portava a votació el govern, vull destacar els treballs preparatoris de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en l’àmbit del Sorrall. En aquest punt, en representació de CiU, vaig tenir ocasió d’exposar que, per a nosaltres, no és un tema que es pugui mirar només des de l’òptica urbanística. La ciutat de Mataró té un deute amb el barri de Cerdanyola, on es troba el Sorrall, el qual és motiu suficient per analitzar detingudament totes les possibilitat i cercar solucions imaginatives. Com ha fet l’Associació de Veïns del barri, posant sobre la taula el terreny que actualment ocupa el camp de futbol del Camí del Mig. Però el govern no es partidari d’allargar el debat més enllà dels terminis previstos per la llei i aquesta va ser la raó del nostre vot negatiu, sense que això vagi en perjudici de seguir treballant el tema i, si hi ha canvis, modificar el sentit de la votació quan torni a venir al Ple Municipal.

A l’apartat de les propostes dels grups municipals és va donar un pas molt important i que CiU fa dues dècades que defensa: visió global del Front de Mar, amb el soterrament de la via del ferrocarril per l’interior de la ciutat i una atenció a altres àmbits del desenvolupament a més de l’urbanístic. En aquest punt el PP es va quedar sol davant la resta de grups del Consistori votant-hi en contra. Curiosament va argumentar raons que CiU ha defensat sempre. Va parlar d’una manca de visió global de la ciutat, però ho va fer en el primer tema que això agafa forma i del que mai abans havia parlat aquesta formació política, contràriament a nosaltres que ens hem atipat de fer propostes i presentar al·legacions.

Finalment, a l’apartat de les preguntes, va quedar en evidència la
mala gestió i l’ocultisme en el tema de la Nau Gaudí. Tot i l’esforç de la Regidora d’Obres per donar la cara, és evident que el compromís adquirit fa més d’un any, quan es va rescindir per primera vegada el contracte de les obres de rehabilitació, no s’ha complert. Va quedar clar que no ha existit cap respecte pels grups de l’oposició a l’hora de lliurar-los la documentació i, més greu que això, tot i l’esforç realitzat pels tècnics municipals i els externs, contractats especialment, el Govern Municipal no ha sabut conduir els problemes que han anat sorgint fins arribar a la situació actual, de desastre absolut.