17/10/10

Els nous catalans se sumen al canvi

Aquest matí el Secretariat Local de la Sectorial d’Immigració, que presideix El Mostafà El kaderi, ha celebratt una sessió oberta en el marc de les “Reunions pel Canvi”. HI ha participat l’Àngel Colom president nacional de la sectorial i ha donat la benvinguda a tots els participants, en qualitat de president de CiU a Mataró, en Joan Mora.

Durant els mesos d’octubre i novembre la sectorial d’immigració celebrarà 243 trobades com la de Mataró. És evident que la presidència de Colom ha donat una empenta impressionant a les sectorials, imprimint una nova forma de treballar i fent realitat l’esperit de la Casa Gran del Catalanisme.

Com
es va fer en l’àmbit nacional el passat dia 2 d’octubre avui també s’ha presentat la memòria de les activitats realitzades, en aquesta ocasió en l’àmbit local. Cinquanta sis pàgines recullen els fets i actes més importants i, com ha dit l’Àngel, “això són fets i no paraules”.