12/3/10

Dimarts tocava sessió del Consell Territorial de Cerdanyola

Aquesta setmana teníem Consell Territorial de Cerdanyola. A l’ordre del dia hi havia dos temes importants: la presentació de l’informe de les accions del Comitè de seguiment de la Llei de barris i la clausura de la mesquita del carrer Moncada. Era la primera vegada que es donava compta al plenari del Consell de com avança el projecte de Llei de Barris abans que es celebri la Comissió de Seguiment. Aquesta vegada sembla que no hi haurà sorpreses, però en la darrera, per exemple, es va plantejar fer un canvi substancial en el projecte sense que el Consell Territorial en tingués cap coneixement.

Pel que fa a la mesquita del carrer Montcada, el regidor responsable de Nova Ciutadania, va explicar el mateix que havia dit al Consell Municipal per a la Convivència i a la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Nova Ciutadania.

Pel que fa a complir les normes que nosaltres mateixos ens hem imposat, res a dir, són per a tothom i s’han fet per garantir el benestar i la seguretat de tots, també dels que assisteixen als centres que. com aquest, es veuen afectats. Ara bé, i com a reflexió personal, no pas com a posició oficial del meu partit, on cal també fer el corresponent debat, crec que és hora que comencem a pensar en que els centres de culte, siguin de la religió que siguin i complint amb totes les normes de seguretat per a els que hi assisteixen i que garanteixin que no es molestarà als veïns, ni per soroll, ni per aglomeració de persones, han de ser a prop del domicili dels fidels.

Segurament encara no estem preparats i costarà trobar locals que compleixin totes les condicions, però si que és hora de començar-hi a pensar. Més del 16% de la població actual de la ciutat és immigrada i molts tenen una religió diferent a la catòlica. Les esglésies catòliques tampoc són els únics centres de culte que trobem passejant per la ciutat, molts altres, majoritàriament cristians però no catòlics, estan repartits per Mataró, molts a l’eixample.