21/3/07

NOVES PROPOSTES: MOBILITAT

Avui he acompanyat en Joan en la presentació de les nostres propos-tes pel que fa a mobilitat. Moltes són propostes que Convergència i Unió ve fent des de fa temps, encara que no hagin estat escoltades per qui encara governa, altres són noves i un bon grapat han sortit de la participació de militants i amics de la nostra formació política.

La intervenció d’en Joan s’ha repartit en: Transport públic, Aparcaments, Circulació, Infrastructures i Participació. Totes molt importants, però jo vull incidir en la darrera, la que a priori no té a veure amb el tema que tractàvem, la participació.

Aquest mandat semblava que havia d’estar marcat per la “participació ciutadana”. Tots els partits, o gairebé tots, o portàvem en els nostres programes. S’han creat els Consells Territorials i el Consell de Ciutat. Però les expectatives no s’han complert ni de bon tros. Més que mai, els ciutadans han hagut d’utilitzar mecanismes “extraordinaris” per fer-se sentit. El Saló de Sessions de l’Ajuntament ha estat ocupat, ple darrera ple, per entitats que no es sentien escoltades.
.
Els Consells Municipals de Participació, i el de Mobilitat no és una excepció, han continuat servint per explicar projectes tancats i coses fetes, molts no han aconseguit el mínim d’assistència necessària per aprovar l’acta de la sessió anterior. Dons en Joan es proposa canviar també això i és per aquest motiu que no serà la darrera ni l’única vegada que apareixerà la participació en les seves propostes.