24/12/17

Intervenció al PLE D’APROVACIÓ DEFINITIVA OOFF I INICIAL PRESSUPOST 2018

Us deixo la intervenció per posicionar el vot del Grup Municipal de CiU a les OOFF i Pressupost 2018 al Ple Extraordinari celebrat el passat dia 22 de desembre.Molt bona tarda a tothom,

Avui ens trobem davant de la primera proposta inicial de pressupost en què el nostre grup es posiciona des de l’oposició, i si ho dic és perquè penso que no és una qüestió irrellevant, atès que, conseqüentment, és el primer pressupost elaborat pel grup municipal socialista en solitari.

Aquest fet em dóna peu a parlar de la situació política al País i a Mataró, així com el paper que hi juga el partit del govern.

En primer lloc, encara que ja ho vaig fer ahir a la nit, en nom del nostre grup municipal, felicitar a la gent de C’s per haver estat la primera força política a Catalunya, i a Mataró, felicitar al seu grup municipal per ser també la primera força, amb distància, a la Ciutat.

Com deia, és el primer pressupost del PSC i ara hauria de repetir-los el que els hi he dit en altres ocasions. Em refereixo a tot allò que té a veure amb el seu posicionament  a l’entorn de l’1 d’octubre, continuant pel 155 i acabant amb el que s’ha dit des del PSC a la recent campanya electoral.
...
 d’un PSC,
  • que va fer declaracions extemporànies sobre cedir espais pel Referèndum de l’1 d’octubre, quan ningú no en parlava,...
  • que va ser molt contundent en dir que no pensava complir un acord adoptat per la majoria absoluta d’aquest Ple, ...
  • d’una tèbia actitud amb l’actuació innecessària, brutal, intolerable, condemnable, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, ...
  • d’una pràcticament inexistent posició davant les detencions dels Jordis i dels membres del nostre govern legítim, ...
  • un PSC que va votar la suspensió de l’autonomia catalana amb l’aplicació del 155,
  • un PSC que durant la campanya electoral ha fet burla dels presos polítics i ha arribat a dir que ens havien de desinfectar, ...
També són els pressupostos d’un PSC en absoluta minoria que no és representatiu de la ciutadania de Mataró. Per tant obligat a negociar.

Només aquests motius de política general, per l’aspecte d’implicació i dignitat democràtica i de sensibilitat cap el que està vivint el país ja justificarien que el nostre grup es mantingués al marge del que avui es porta a votació, de la mateixa manera que van justificar la nostra sortida del govern el passat mes d’octubre, doncs el nostre posicionament estrictament polític i de fons, ara mateix, està molt lluny de vostès.

Però nosaltres mantenim el nostre compromís amb la ciutat i amb les persones que ens van fer confiança, i és per això que hem volgut estudiar la proposta que ens fan.

De la mateixa manera que sempre hem defensat que els nostres pactes en el marc del govern van funcionar raonablement i han servit perquè la majoria de la ciutat de Mataró s’hi sentís representada i es pugui avançar en la seva construcció, esperem que ara, en clau local i amb el mateix objectiu, puguem seguir negociant.

És per tot això que:

OOFF I SUBVENCIONS

Pel que fa a les OOFF i a les Bases per a Subvencions, treballades encara pel govern de coalició del que formava part el Grup Municipal de Convergència i Unió, hi votarem a favor, tal i com vam fer a l’aprovació inicial.

Podíem haver presentat algunes al·legacions en temes que van formar part del debat intern a l’antic govern (de fet les vaig anunciar), però finalment ens ha semblat que no alteraven substancialment els ingressos ni permetien reduir la pressió fiscal, i és per aquesta raó que finalment hem optat per no presentar-les i votar favorablement, respectant, d’aquesta manera, el consens i els acords als que vam arribar en el seu dia.

No passa el mateix amb el pressupost.En el govern tot just havíem començat a compartir algun primer esborrany del marc pressupostari i s’havien demanat als diferents serveis quines eren les seves necessitats pel nou exercici, però no s’havia pres encara cap decisió.

PLANTILLA I RELACIÓ LLOCS DE TREBALL

Menys encara, ens sentim corresponsables dels canvis a l’organització i de les modificació en la RLT que comporten. És cert que s’han quedat en minoria i ho han de fer tot entre els sis membres del grup socialista, però hi ha moltes formes d’organitzar-se i estem convençuts que la que proposen no és, ni de lluny, la millor.

En una institució, la de l’Ajuntament de Mataró, mancada d’efectius en molts dels seus serveis per tal de poder desenvolupar la tasca que tenen encomanada, incrementen l’estructura directiva de segon ordre, tibant la corda i creant tensions a la part central, la que podríem dir-ne el nucli productiu, la dels tècnics, que són els professionals que saben del que cal fer.

Pràcticament tots els grups els van dir el mateix quan van donar compte de la nova proposta organitzativa. Com que no es podia votar, es va posar en evidència en el punt de les noves comissions informatives que proposaven i que no van aprovar.

Vostès em diran que justament l’aplicació d’aquesta nova organització no forma part de l’expedient que es porta al Ple, però per això mateix ho considerem encara més greu.

Les noves comissions informatives no, perquè el Ple els hi va tombar, però sí que han aplicat els canvis en les àrees i tota la seva estructura, aprovada per decret, que és l’últim recurs que li queda a un govern que, com hem dit, es troba en una situació d’absoluta minoria i encara no ha aprés a compartir. Clar que ja ens han fet saber per escrit que el que aprovi el Ple, si no ho han votat vostès favorablement, no pensen complir-ho. Ho hem vist amb la iniciativa #seintlliure aprovada el passat mes de novembre.

No han estat valents per incloure la nova organització, amb un mar de direccions, a la votació d’avui, i no sabem quan de temps pensen mantenir aquesta situació de provisionalitat. Per això, malgrat el que digui l’expedient, que és ben poc, no hi podem donar suport.

PRESSUPOST MUNICIPAL 2018

Tornant al pressupost, com els hi deia abans, nosaltres mantenim el nostre compromís amb la ciutat i amb les persones que ens van fer confiança. Per això hem estudiat la proposta que ens fan. Ho hem començat a fer, com tots els grups, amb el poc temps que hem tingut i en una setmana de gran activitat política.

Per a nosaltres l’aprovació inicial d’avui és només una presentació, un tràmit necessari per iniciar un debat que fins avui encara no hem pogut fer. És per això que, el que ara els hi diré, m’agradaria que fos tingut en compte i en poguéssim parlar amb la vista posada en l’aprovació definitiva, on seria desitjable tenir un document més debatut i compartit.

Si m’ho permeten, els hi faré comentaris concrets sobre diferents punts:
¾     En quant a les Inversions
ü      Pel nostre grup és condició indispensable que es respecti el Pla d’Inversions del Mandat
ü      Hem tingut la sorpresa d’una inversió de 750.000 euros per a la ubicació de la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro en un nou espai, proposta que no figura al conveni signat amb la Fundació i de la que mai n’havíem sentit parlar. Caldrà aprofundir-hi i posar els pros i contres en una balança, alhora que saber que en pensa l’altra part
¾     Pel que fa a la Participació
ü      Nosaltres hi criem i la defensarem, ho saben! ... però no estem segurs (pel que els coneixem) que ho compateixin
ü      Enguany NO s’ha fet cap procés per a la participació d’entitats i ciutadans més enllà dels Pressupostos Participatius, que només representen el 2,8 % del total previst per a inversions i no tenen cap incidència en l’acció política dels diferents serveis
ü      El 2017 vam presentar un Pla d’Acció, al qual la ciutadania va poder plantejar millores. Pel 2018 no tenim ni la Cartera de Serveis. Només un PowerPoin
¾     Referent a la documentació i al Pla d’Acció 2018
ü      La documentació s’ha lliurat tard i, segons com, malament
ü      Com els hi deia, no existeix un Pla d’Acció 2018 (format pel PAM i la Cartera de Serveis) i, en conseqüència, no coneixem quines són les accions que pensen realitzar durant l’any. I això NO és menor, doncs d’aquesta manera impedeixen que en fem seguiment
ü      Només una pregunta: què passa amb els eixos definits al Pla de Mandat? Quina part pensen executar el 2018?
¾     Finalment, els vull fer una relació de punts claus per a nosaltres a l’hora de decidir el vot:
ü     Pla d’Impuls del Centre, i en aquest apartat destaquen projectes com:
-         l’Eix Riera i el pol d’atracció turístic, patrimonial i cultural format pel Cafè Nou, Patí Cafè Nou i Presó
-         la inclusió de la Biblioteca de la Fundació Iluro a la xarxa pública
-         i la Taula transversal de Comerç
ü      Port de Mataró
ü      Consorci Sanitari del Maresme
ü      Fundació Unió de Cooperadors i l’Economia Social
ü      La Cultura com a element definitori de la nostra identitat
ü     L’Esport i la Cultura com a generadors d’activitat econòmica (turisme, nous llocs de treball, ...)
ü      Atenció a les persones
ü  A més de l’increment en habitatge, és imprescindible que aprofundim en les moltes necessitats encara existents

De tot això, i probablement algun punt més, cal que en puguem parlar durant les properes setmanes per tal que el nostre grup es faci seu, tot i ser ara a l’oposició, el PRESSUPOST MUNICIPAL PEL 2018.

No vull acabar sense agrair la feina feta a tot l’equip tècnic, tant de Gestió Econòmica com del resta de Serveis de la casa.

Moltes gràcies,