18/3/12

Posant al dia les eines per a la participació


Dimecres passat, després d’un treball previ a tots i cadascun dels actuals òrgans de participació ciutadana, es va celebrar la primera Jornada de debat del procés de revisió del model participatiu de Mataró, dedicada al funcionament d’aquests òrgans.
-
Triar dia i hora per facilitar l’assistència sempre és complicat, mai es pot fer a gust de tothom i sempre hi ha aquell que li agrada queixar-se, però sembla que ho vam endevinar optant per un dia entre setmana a una hora que moltes persones ja han acabat la seva jornada laboral o poden anar-se incorporant, si hi ha voluntat de fer-ho, i que permet no acabar massa tard després de gairebé tres hores d’intens debat. Això va permetre la participació d’un nombrós nombre de persones, la majoria membres de juntes d’entitats de diferents àmbits.
-
Després de la benvinguda i d’una breu introducció en que es van explicar els objectius i la metodologia proposada. Els assistents es van dividir en quatre grups de treball per tal de debatre sobre el funcionament i organització, la composició i el mapa dels consells entre altres temàtiques. També es va fer un grup específic per analitzar el paper del Consell de Ciutat. Es van organitzar dues tandes, de forma que tothom va tenir l’oportunitat d’escollir dos dels quatre grups.
-
Els debats van ser intensos i tothom hi va poder dir la seva. Algunes de les conclusions, com la necessitat que els consells puguin emetre dictàmens i disposar de més informació i en més temps per a analitzar-la eren esperades, però van sortir altres qüestions com la participació dels grups polítics als òrgans de participació amb debats dignes de tenir en compte i reflexionar-hi.
-
Tot això sense cap cost per a l’administració. Així com en altres ocasions s’havien fet jornades similars contractant el servei d’empreses especialitzades amb un elevat cost per a l’Ajuntament, aquesta vegada s’ha fet gràcies a l’excel·lent treball dels professionals de la casa,els quals van dirigir el debat i recollir totes les aportacions que aviat es podran trobar al web municipal i a la pàgina de Facebook creada expressament per aquest procés.
-
Com a responsable polític, estic molt content de la resposta de la gran majoria de membres dels consells i de les seves entitats davant d’aquest procés i molt orgullós d’un servei com el de Participació Ciutadana que compte amb uns professionals que els agrada i estimen la feina que fan. MOLTES GRÀCIES A TOTHOM.