7/4/12

El Govern espanyol només acata les sentències que li convenenFa la sensació que el Govern espanyol només compleix aquelles sentències que li convenen i, en canvi, es nega a acatar aquelles que no li van bé. Com va dir fa uns dies el mateix Conseller Cleries, fer cas omís d’una sentència del Tribunal Constitucional mostra una falta de respecte cap a l’Estat de Dret.
El Govern espanyol té l’obligació d’acatar també les sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem en relació a la transferència a la Generalitat dels recursos provinents de la casella del 0,7% de la declaració de la renda dels catalans.
Aquests recursos fan més falta que mai a Catalunya. La crisi econòmica ha provocat que a Catalunya hi hagi moltes famílies que estan travessant una situació difícil i ja fa temps que les entitats socials constaten el fort increment del nombre de persones que sol·liciten ajuda i els cal disposar de més recursos per poder atendre totes les necessitats. Ara més que mai, cal que tots aquells recursos que els ciutadans de Catalunya destinen a les entitats del tercer sector social marcant la casella del 0,7% de la declaració de la renda puguin destinar-se íntegrament a les organitzacions socials que assisteixen a les persones que a Catalunya es troben en una major situació de vulnerabilitat.
El Govern de Catalunya ha de ser bel·ligerant a l’hora de demanar el compliment de les sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, fent front comú amb les més de 4.000 entitats del tercer sector social de Catalunya i amb aquelles forces polítiques que vulguin sumar-s’hi per exigir que es transfereixi a la Generalitat la gestió dels recursos corresponents al 0,7% de l’IRPF dels catalans. No estem únicament reivindicant una determinada quantitat de diners, sinó que estem defensant el respecte a l’autogovern de Catalunya i les competències de la Generalitat en l’àmbit de les polítiques socials.
Per altra banda, no podem passar per alt que els mateixos partits que a Catalunya clamen contra “les retallades”, a Madrid voten contra els interessos de Catalunya i impedeixen que les entitats socials catalanes puguin disposar dels recursos provinents del 0,7% de la declaració de la renda.